Menu

Historické zámecké výtahy - 1.díl

Následující řádky budou pokračováním exkurzu do historie výtahů. Ve dvou článcích zavítáme do krásných zámeckých prostor. 

První výtahy se začaly používat již v baroku a zprvu byly pouze výsadou králů. Nejstarší dochované pozůstatky výtahu u nás jsou z roku 1720 a nachází se na zámku v Ploskovicích. Ze stejného období pochází výtah na zámku Zákupy. Ten byl upravený v roce 1870 pro potřeby Ferdinanda V. Dobrotivého.

 

Zámek Ploskovice

Zámek Ploskovice nechala vystavět jako letní rezidenci velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská v první čtvrtině 18. století. Ta dala ve dvacátých letech 18. století vybudovat na zámku první výtah v českých zemích. Do dnešních dní se dochovaly pouze jeho zbytky. Toto torzo si mohou návštěvníci zámku prohlédnout v jeho hlavním sálu.

 

Zámek Zákupy

Zámek Zákupy je jedním z osmi zámků, které je možno navštívit v Libereckém kraji. A právě zde se pyšní jedním z prvních výtahů v Česku. Ten byl zbudován pro Ferdinanda V. v roce 1870 firmou RINGHOFFER. Kabina je dvoumístná s dvěma polstrovanými křesly proti sobě, pohyb zajišťovala lidská síla pomocí dvou rumpálů, v přízemí a ve strojovně. Výtah byl zavěšen na ocelových lanech přes obrovskou kladku se čtyřmi protizávažími. Pohyb rumpálů byl ve strojovně důmyslně sestaven převody přes ozubená soukolí, aby nemusela být vynakládána velká síla k pohybu samotného výtahu. Pohyboval se z přízemí do 2. patra a výstupové šachty jsou jen na jednu stranu, naproti je vždy velké okno k výhledu do zámku. Naposledy byl výtah používán v roce 1900, kdy se na zákupském zámku konala svatba arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a hraběnky Žofie Chotkové.

V dnešní době se pořádají na zámku Zákupy občasné speciální prohlídky samotného výtahu. Je možno nahlédnout do výtahových šachet s původními závažími zavěšenými na ocelových lanech a v průběhu prohlídky návštěvníci uvidí mimo samotné kabiny i původní rumpál a navštíví strojovnu výtahu.

zákupy

 

Zámek Konopiště

Zámek Konopiště leží nedaleko města Benešov a je znám především jako hlavní a poslední sídlo rakouského arcivévody Františka Ferdinanda d'Este. Právě on se zasloužil o vybavení zámku nejrůznějšími technologickými vymoženostmi, mezi které se řadí i výtah s vodním pohonem, který zajišťoval dopravu mezi přízemím a třemi nadzemními podlažími zámecké budovy.

Použití vodního motoru jako zdroje hnací síly pro pohon výtahu nebylo v době okolo přelomu století ničím mimořádným. Pístové vodní motory se totiž v poslední třetině 19. století rozšířily jako univerzální hnací stroje pro menší výkony.

Výtah, instalovaný na Konopišti roku 1896, byl vyroben továrnou na výtahy W. Philippi ve Wiesbadenu a instalován do výtahové šachty, jejíž ochranná ocelová klec byla dodána pražskou firmou Fanta & Jiresch. Jedná se o výtah systému STIGLER, k jehož pohonu sloužil jednočinný pístový vodní motor s rozvodem pístovým šoupátkem, poháněný tlakovou vodou z místního vodovodního systému.

Maximální rychlost dosahovaná u výtahů tohoto typu byla 0,5 m/sec. Vzhledem k prostorovým dispozicím podzemní strojovny byl na Konopišti užit motor s horizontálním pracovním válcem.

Výtah je uspořádán tak, že na jeden zdvih pístu vykoná kabina výtahu celou dráhu z nejnižší do nejvyšší stanice. Toho je dosaženo tím, že pohyb pístu se pomocí ozubeného hřebene na pístní tyči převádí na pastorek s malým počtem zubů, který je naklínován na hřídeli společně s navíjecím bubnem o velkém průměru.

Kabina výtahu je vyvážena protizávažím, takže k pohybu výtahu vzhůru nebylo zapotřebí velkého výkonu. Poměrně komplikovaný je způsob ovládání výtahu, který fungoval jednak z přízemí (nastavování cílové stanice) a také z vlastní výtahové kabiny (uvedení výtahu do provozu).

Zatažením za lanko, které prochází kabinou výtahu, bylo možno za pomoci systému vodicích kladek pootočit řídícím kolem rozvodového šoupátka.

Kolo je spojeno s pastorkem, který zabírá do ozubení na šoupátkové tyči. Posunutím šoupátkové tyče se přestavilo pístové šoupátko a voda z přívodního potrubí začala odtlačovat píst a tím zároveň zdvihat kabinu.

Zastavení výtahu ve zvolené stanici bylo prováděno automaticky. Šoupátková tyč je totiž otočná a její natočení podle zvoleného patra bylo řízeno od vstupních dveří stanice v přízemí. Na šoupátkové tyči jsou v příslušných vzdálenostech, odpovídajících jednotlivým podlažím upevněny zarážky, které procházely otvorem v kulise, připevněné k pístní tyči.

Při určitém natočení šoupátkové tyče již zarážka otvorem v kulise neprošla a pohyb pístní tyče posunul šoupátkovou tyč natolik, že došlo k uzavření přítoku a zastavení výtahu. Bylo-li šoupátko přesunuto do polohy, ve které byl prostor válce spojen s odpadním kanálem, pohybovala se kabina výtahu dolů.

V přízemí po levé straně šachty na zdi je umístěn ukazatel polohy výtahu. Má formu vertikální tyče, vycházející z prostoru strojovny trubkou, vyúsťující v podlaze. Na tyči je upevněna vodorovná šipka, ukazující na číslo patra na tabulce připevněné na zdi.

Poloha ukazatele je závislá na poloze pístní tyče motoru výtahu. V pozdější době byl výtah doplněn elektrickou signalizaci, která však dnes již také působí antikvárně a sama představuje jistou technickou památku. Kabina výtahu je zavěšena na čtyřech ocelových lanech, kterými je přes kladky spojena s protizávažím. Tažné lano výtahu je vedeno ze strojovny výtahovou šachtou po pravé straně ke kladce v horní části šachty a odtud dolů ke stropu kabiny, kde je připevněno. Výtah je opatřen bezpečnostním systémem, který zabrání pádu kabiny při přetržení nosného lana.

Klec výtahové šachty i kabina výtahu odpovídá svým provedením reprezentativním zámeckým interiérům. V jednotlivých stanicích jsou vstupní dveře a ochranná klec bohatě zdobeny kovanými ornamenty. Samotný interiér klece je pojednán velmi přepychově v secesním slohu a vyzdoben zrcadly a zarámovanými originály grafik.

Výtah je v současnosti mimo provoz. Kabina je zablokována v jednom z pater a je možno ji zhlédnout při absolvování turistické prohlídky po severním křídle zámku.

Ovládání výtahu na zámku Konopiště

Konopiste-vytah

Zdroje:
http://www.zamek-konopiste.info/
http://paternoster.archii.cz/
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/
http://www.denik.cz/
http://www.halonoviny.cz/
http://photo-pazdera.com/
http://agartha.cz/
http://www.zamek-ploskovice.cz/

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firmě Výtahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefon: +420 546 223 491  

Volná místa Bezpečný dům Školicí centrum Černého 829/58 Telefon: +420 515 511 201
Média Čerpací stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všechna práva vyhrazena | Realizace GLIPS.cz